Over ons

Ons verhaal


Oprichting van de stichting

De heer Karim Bouhtala is de oprichter en voorzitter van de Stichting Ons Weeskind. De oprichter wordt bijgestaan door mevrouw Y. Rabda die ook onderdeel is van het bestuur als penningmeester, de heer Moussa Bouhtala is secretaris en S & H. Bouhtala zijn algemeen bestuursleden.

Een aantal bestuursleden zijn geboren en getogen in Marokko en hebben het geluk gehad om naar school te kunnen gaan in Marokko. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend en al helemaal niet in een land als Marokko. Er zijn veel kinderen in Marokko en vooral in het Rifgebergte in het Noorden die deze mogelijkheid niet hebben. Voor weeskinderen in Marokko is het leiden van een zorgeloos leven uitdagend, laat staan de mogelijkheid hebben om onderwijs te genieten. Dit heeft de oprichter, die werkzaam is in het onderwijs en de overige bestuursleden getriggerd om de Stichting Ons Weeskind op te richten. 

 
Alle bestuurders en vrijwilligers zullen geen beloning of vergoeding ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

 De doelen van de Stichting 

  1. De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van weeskinderen in Marokko, zodat zij kunnen voorzien in de primaire basisbehoeften.
  2. Daarnaast zal de stichting zich in de toekomst ook bezig houden met het ondersteunen van andere behoeftigen (weduwen(aren), ouderen, mensen met een beperking en zieke mensen) om armoede te bestrijden en te voorzien in de primaire basisbehoeften.

Missie en visie  

De leden van de stichting zijn van mening dat de mens positieve sporen moet achter laten door iets te betekenen voor de mensheid. Vanuit onze geloofsovertuiging, de Islam, geloven wij dat liefdadigheid/sadaqah het rijkdom niet vermindert, maar juist vermenigvuldigt.  

Daarnaast staan wij als stichting voor het bieden van een zorgeloos leven voor elk kind en hopen te kunnen bijdragen en zorgen voor meer toekomstperspectief voor een weeskind door te helpen in het voorzien in de primaire basisbehoeften waaronder het genieten van onderwijs door het kind. Wij willen de weeskinderen hetgeen schenken wat voor ons vanzelfsprekend is (voeding, kleding, onderdak).

Hopelijk kunnen wij In sha Allah door de steun van onze donateurs, sponsors en vrijwilligers onze doelen verwezenlijken.  

De vrijwilligers van de Stichting:     

Nederland                         België 

Mohamed Bouhtala                   Issam Bouhtala 
Bilal Rabda                                  Oum Achraf
Hajar Bouhtala                            El Kouichi Said
Imad Rabda                                 Karima Koubaa
Azdin Bouraajaj.                          El Khalki Aziza
Gira Hamdan                               El Khalki Aicha
 Omar Marrakchi                         EL Aita Fatima (Driouch)
Khalid Achhbar                           Mohamed el Aita
Hassan Bouhtala 
 

 Gegevens Stichting Ons Weeskind

  • KVK nummer: 82084858
  • RSIN: 862330300
  • IBAN: NL78 INGB 0006274516
  • BIC: INGBNL2A 
  • ANBI erkend
  • Email: info@onsweeskind.nl

Het bestuur

Karim Bouhtala  

Voorzitter

Moussa Bouhtala 

Secretaris

Y. Rabda 

Penningmeester 

S & H .Bouhtala 

Algemeen ledenWAT NU?

Steun ons, doneer of wordt sponsor